Avgifter


Avgifter                                                                  justerad 2018-04-06

Inträdesavgift 400 kr

Enskild medlemsavgift 200 kr

Familjemedlemsavgift 300 kr

Båtplatsavgift 300 kr

Depositionsavgift för Y-bom L= 4,5m 3.500 kr

Depositionsavgift för Y-bom L= 8m 7.900 kr

Arbetsavgift 100 kr per närvaropliktat möte, se §15 i stadgarna


Sandvikensbåtklubb Bankgiro 5677-8905