Aktuellt


Arbetsmöte 3.     Lördagen den 15/8      kl 09:00    i hamnen
Arbetsmöte 4.     Lördagen den 31/10   kl 09:00    i hamnen


Nulägesrapport ang fiskodlingar och dess miljöpåverkan, Klicka här!