Aktuellt

Viktigt meddelande angående vårt planerade Årsmöte den 3:e april


Ni borde precis i dagarna ha fått en inbjudan till vårt årsmöte via posten.

Men med anledning av situationen kring Coronaviruset och Covid-19 har styrelsen för Sandvikens Båtklubb fattat beslutet att flytta fram datumet för vårt årsmöte.

Vi kommer att återkomma med en tid och en ny kallelse så snart Folkhälsomyndigheten anser att faran för smitta är hanterbar.

Vi följer därmed myndighetens rekommendation när det gäller att undvika sammankomster där många personer träffas.


Årets situation är extra ordinär då vi inte kan genomföra årsmötet som planerat. Den valda styrelsen kommer därför att fortsätta sitt arbete som tidigare fram till dess att ett årsmöte kan genomföras. Styrelsen hoppas att ni som medlem har förståelse för detta.


När det gäller fördelning av lediga båtplatser har styrelsen beslutat att genomföra detta så snart som möjligt. Styrelsen kommer därför att ta personlig kontakt med alla som står i båtkön och fördela dessa på sedvanligt sätt i tur och ordning.

Arbetsmöte 1.      Lördagen den 25/4     kl 09:00    i hamnen

Arbetsmöte 2.     Lördagen den 13/6      kl 09:00    i hamnen

Arbetsmöte 3.     Lördagen den 15/8      kl 09:00    i hamnen

Arbetsmöte 4.     Lördagen den 31/10   kl 09:00    i hamnen


Nulägesrapport ang fiskodlingar och dess miljöpåverkan, Klicka här!