Aktuellt

Arbetsmöte 2.     Lördagen den 13/6      kl 09:00    i hamnen

Info

Styrelsen planerar att starta detta arbetsmöte med årsmötesförhandlingar.
Arbetsmöte 3.     Lördagen den 15/8      kl 09:00    i hamnen

Arbetsmöte 4.     Lördagen den 31/10   kl 09:00    i hamnen


Nulägesrapport ang fiskodlingar och dess miljöpåverkan, Klicka här!