Aktuellt

Arbetsmöte 4.

Lördagen den 30 oktober kl 9:00 i hamnen.

Fiskodlingen har tillmötesgått båtklubbens önskan om att märka ut vår farled förbi Ugglebobryggan i nord/sydlig riktning.

Farleden går mellan de gula prickarna, släta prickar på västra sidan och X-prickar på östra sidan.