Avgifter


Avgifter                                                                                  justerad 2019-12-12


Inträdesavgift 400 kr

Enskild medlemsavgift 250 kr

Familjemedlemsavgift 350 kr

Båtplatsavgift 300 kr

Depositionsavgift för Y-bom L= 4,5m 3.500 kr med avskrivning 5% per år

Depositionsavgift för Y-bom L= 8m 7.900 kr med avskrivning 5% per år

Arbetsavgift 100 kr per närvaropliktat möte, se §15 i stadgarna


Sandvikensbåtklubb Bankgiro 5677-8905