Avgifter


Avgifter                                                                                  justerad 2021-01-05


Inträdesavgift                   400 kr

Enskild medlemsavgift     250 kr

Familjemedlemsavgift      350 kr

Båtplatsavgift 2,5 x 7 m   400 kr

Båtplatsavgift 3 x 7 m      500 kr

Båtplatsavgift 3,5 x 11 m 600 kr

Andrahandsplats               600 kr

Depositionsavgift för Y-bom L= 4,5m 3.500 kr med avskrivning 5%-enheter per år

Depositionsavgift för Y-bom L= 8m 7.900 kr med avskrivning 5%-enheter per år

Arbetsavgift 100 kr per närvaropliktat möte, se §15 i stadgarna


Sandvikensbåtklubb Bankgiro 5677-8905