Avgifter


Avgifter                                                                                  justerad 2022-06-06


Inträdesavgift                   400 kr

Enskild medlemsavgift     250 kr

Familjemedlemsavgift      350 kr

Båtplatsavgift 2,5 x 7 m   600 kr

Båtplatsavgift 3 x 7 m      700 kr

Båtplatsavgift 3,5 x 11 m 1000 kr

Andrahandsplats               enligt resp båtplatsavgift

Depositionsavgift för Y-bom L= 4,5m 3.500 kr

Depositionsavgift för Y-bom L= 8m 7.900 kr

Arbetsavgift 100 kr per närvaropliktat möte, se §12.3 Arbetsplikt, i stadgarna


Sandvikensbåtklubb Bankgiro 5677-8905