Inre farled

Översiktsbild över Forshemsviken med omnejd.

OBSERVERA!

Ha alltid stenvarnare i fören på båten när du är på okända vatten.