Aktuellt


Arbetsmöte 2. Lördagen den 15 juni kl 9:00 i hamnen


Arbetsmöte 3. Lördagen den 17 augusti kl 9:00 i hamnen


Arbetsmöte 4. Lördagen den 26 oktober kl 9:00 i hamnen

Passa på att lära dig de viktigaste knoparna i Knopskolan


Skötsel och förvaring av Båtmotorn