Aktuellt

Passa på att lära dig de viktigaste knoparna i Knopskolan


Skötsel och förvaring av Båtmotorn

Fiskodlingen har tillmötesgått båtklubbens önskan om att märka ut vår farled förbi Ugglebobryggan i nord/sydlig riktning.

Farleden går mellan de gula prickarna, släta prickar på västra sidan och X-prickar på östra sidan.