Medlemskap


Avgifter justerade 2023-04-14


Inträdesavgift 400 kr

Enskild medlemsavgift 250 kr (300 kr 2024)

Familjemedlemsavgift 350 kr (400 kr 2024)

Båtplatsavgift 2,5 x 7 m 600 kr

Båtplatsavgift 3 x 7 m 700 kr

Båtplatsavgift 3,5 x 11 m 1000 kr

Andrahandsplats enligt resp båtplatsavgift

Depositionsavgift för Y-bom L= 4,5m 3.500 kr

Depositionsavgift för Y-bom L= 8m 7.900 kr

Nyckel till eluttag 100 kr (150 kr 2024)

Arbetsavgift 100 kr (150 kr 2024) per närvaropliktat möte, se §12.3 Arbetsplikt, i stadgarna


Sandvikensbåtklubb Bankgiro 5677-8905