Sjösättningslista

Sjösättningslistan med båtplatsägarens namn och båtplatsnummer anslås på anslagstavlan i hamnen.


OBS! VIKTIGT!

Signera listan med ditt sjösättningsdatum.