Kontaktformulär

Fyll i kontaktformuläret och "skicka", betalningsavi kommer per post alt. mail.


- Namn och personnummer

- Mobilnummer

- Bostadsadress

- Båtstorlek L x B, längd över allt.


Medlemsavgifter, se fliken Medlemskap.

- Enskilt medlemsskap

- Familjemedlemsskap*


*Ange namn och personnummer på samtliga familjemedlemmar som är folkbokförda på bostadsadressen.


- eller hör av dig med frågor.