Kontaktformulär

Om du ansöker om medlemsskap behöver vi bl.a. nedanstående data:

            - Namn

            - Mobilnr

            - E-post

            - Båtstorlek L x B, längd över allt.

            - Postadress

Fyll i ovanstående uppgifter i formuläret nedan och "skicka"